NAUJIENOS
APIE MUS
PASLAUGOS
FINANSINĖS ATASKAITOS
PROJEKTAI
RENGINIAI
VIEŠIEJI PIRKIMAI
FOTOGALERIJA
NUORODOS

PROJEKTAI

Visuomenės sveikatos rėmimo programos vykdymo ataskaita

Jau devynerius metus vykdome Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektą „NEĮGALIŲJŲ SVEIKATINGUMO STIPRINIMAS DIENOS CENTRE“. 2018 m. iš šios programos gavome 400 eurų projekte numatytai veiklai įgyvendinti. Šios programos tikslas – stiprinti neįgalių asmenų socializaciją ugdant sveiką gyvenseną ir skatinant sportinį užimtumą.
Vykdant neįgaliųjų sveikatingumo stiprinimo programą, išsikėlėme keletą uždavinių, aktualių mūsų negalios jaunuoliams: skatinti susidomėjimą sportu kaip vienu iš pagrindinių sveikatos šaltinių, turiningai organizuoti laisvalaikį ir mokyti savisaugos, siekti atskleisti savo sugebėjimus, gerinti savijautą ir žadinti teigiamas emocijas ir t. t.
Siekdami įgyvendinti išsikeltus, uždavinius stengiamės vykdyti tokią veiklą, kuri labiausiai atitiktų Centro lankytojų poreikius ir galimybes. Šiais metais išbandėme ir naujų veiklų, kurios praplėtė neįgaliųjų galimybes, gebėjimus. Išgyventos naujos teigiamos emocijos, kas prisidėjo prie psichoemocinės būklės gerinimo.
Šiuo metu Centrą lanko 10 asmenų su sunkia negalia, kuriems nustatytas darbingumo lygis nuo 0 iki 20 proc. arba nedarbingi, 15 asmenų 30 – 45 proc. darbingumas. Didžioji dalis – turintys komunikacinių, sensorinių, judėjimo sutrikimų, todėl neturi galimybių ir įgūdžių savarankiškai užsiimti sportine veikla.
Fizinio aktyvumo naudą turi pajusti visi, ji turi būti patraukli, ir dalyvavimas fizinio aktyvumo veikloje turi teikti pasitenkinimą. Deja, ne visi Centro lankytojai turi tokias galimybes dėl savo negalios, arba ne kryptingai ir tikslingai organizuojama veikla namuose. Todėl šio Centro lankytojams ir jų šeimos nariams ypatingai veiksminga nuolat organizuoti rekreacinę ir sveikatingumo veiklą, nes tai gerina sveikatą, padeda įveikti įvairius negalavimus, susijusius su negalia, skatina įgyti naujų žinių apie sveiką gyvenseną ir pritaikymą savo praktikoje.
Grūdinimasis turi įtakos mūsų gyvenimo kokybei. Teigiamos emocijos taip pat skatina mūsų organizmo vystymąsi ir imunitetą. Galime grūdinti labai įvairiomis vandens procedūromis atviruose vandens telkiniuose, o ypač tinka jūros vanduo. Todėl organizuojamos išvykos prie jūros. Jau kelintą vasarą, šio projekto paskirtų lėšų dėka, vykstame prie jūros į Jūrmalą, kur neįgalieji kvėpuoja grynu jodo prisotintu oru, braidžioja sūriame vandenyje, vaikšto po šiltą smėlį, akmenukus, maudosi – taip ne tik praplėsdami akiratį, bet galėdami grūdintis ir gerinti visą organizmo psichoemocinę būklę.
Kasmet vykstame į baseiną, o šiais metais iš projekto lėšų kineziterapeutės ir sporto mokyklos specialistų pagalba su keltuvu buvo į baseiną įkelta beveik nevaikštanti mergina Daivutė, kuri turėjo galimybę paplaukioti. Įspūdžiai atsispindėjo šypsenoje ir akių spindesyje tų jaunuolių, kurie šiais metais buvo pirmą kartą.
Vasarą vykome prie jūros į Jūrmalą. Džiaugėmės visą dieną mėgaudamiesi grynu oru ir saulės voniomis, žaidėme kamuoliu, maudėmės sūrioje jūroje, o kas nesimaudė, tai turėjo galimybę pamasažuoti kojas švelniu, biriu smėliu, pačiupinėti nuglūdintus akmenukus. Taip grūdino ir stiprino organizmo imunitetą.
Bendradarbiaujant su Biržų visuomenės sveikatos biuru, įtraukiant partnerius, pravedėme paskaitas apie sporto ir grūdinimosi svarbą žmogui. Suorganizuotos 2 paskaitos sveikatingumo temomis apie mitybą ir mankštos naudą mūsų organizmui.
Centro lankytojai keičiasi, amžius jaunėja, o profesionaliai, bet suprantamai pateikta informacija, kaip prevencinė priemonė, būtų naudinga išgirsti ar vėl naujai prisiminti ir šios negalios asmenims.
Dienos centras asmenims su negalia skaičiuoja 10 metus, 7 metus renkasi neįgalieji, gaunantys sociokultūrines paslaugas. Šiuo metu yra 15 aktyvių lankytojų, keletas atvyksta retkarčiais. Šiems vyresnio amžiaus neįgaliesiems, turintiems sveikatos sutrikimų dėl ligų ar senėjimo proceso ypač aktuali kineziterapija, relaksacija, galimybė realizuoti save per veiklas.
Centro lankytojams kasdien vyksta grupinė kineziterapija, o kai kuriems pagal poreikį – individualiai. Tai – gydomoji mankšta, specialūs fiziniai pratimai, kuriuos praveda centro kineziterapeutė. Lavinami kūno fiziniai gebėjimai – pristabdomi senėjimą ir negalią veikiantys faktoriai. 2 k. per savaitę renkasi senatvės pensiją gaunantys ar neįgalieji, kurie taip pat nori pasportuoti ar pagerinti savo gyvenimo kokybę.
Organizuojamos išvykos prie Širvėnos ežero, Kirkilų ežerėlių, į Astravo parką ir prie tilto, į Likėnus. Šiomis kelionėmis siekiame pažinti savo kraštą, kuo daugiau laiko praleisti gryname ore, išmokti elgtis gamtoje, pasportuoti ar tiesiog gerai praleisti laiką.
Savo teritorijos kieme ir sporto mokyklos stadione organizuojame sportines krepšinio baudų mėtymo, kėglių išmušimo, strėlyčių mėtymo varžybas.
Iš projekto lėšų nutarėme centro kieme įsirengti mini basų kojų taką, kad pagal galimybes kuo daugiau laiko praleistume lauke, o kartu ir pamasažuotume pėdas, suaktyvintume taškus ir gautume teigiamą naudą visam organizmui.
Jau kelis metus iš eilės tęsiamo sveikatingumo projekto rezultatai rodo, jog esami ir nauji paslaugų gavėjai turi galimybę įsitraukti į naujas veiklas, daugiau laiko praleidžia gryname ore, prie ežero ar išvykose, kas laidžia daryti išvadas, jog didėja fizinis aktyvumas, lankytojai tampa savarankiškesni, per patirtį mokosi atskleisti gebėjimus ir geriau pažinti savo kūną.
Nuolatinis skatinimas judėti, grūdintis, domėtis sportu ir sveiku gyvenimo būdu prisideda prie sveikatos gerinimo ir įtampų mažinimo. Tai pakankamai efektyvi prevencinė profilaktikos priemonė, siekiant išvengti ar mažinti ligų atsiradimo priežasčių.

Šešerius metus Centras vykdo projektą „Biržų rajono dializuojamų ligonių sveikatos profilaktikos priemonės“. Iš šios programos šiais metais buvo gauta 500 eurų, kurie buvo skirti pagerinti dializuojamų ligonių gyvenimo kokybę.
Vyksta nuolatinis susidariusios situacijos gerinimas. Kadangi kai kurie ligoniai gauna mažas pajamas, šios transporto išlaidos yra labai didelės, klientų sveikata ne visada patenkinama, kad galėtų nuvykti paskirtu laiku ir dažnumu, ar savo transportu. Todėl dializuojamam ligoniui sudaroma galimybė pasiekti procedūrą saugiai ir laiku, siekiant išvengti galimų komplikacijų. Per metus skirtingais mėnesiais 6 rajono dializuojami ligoniai pagal gydytojo paskirtą grafiką 3 kartus per savaitę vyko į VšĮ Biržų rajono ligoninę dializės procedūroms.

Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams
Sigita S.
2019 m. sausio 20 d.


Kelionė prie jūros

VšĮ Biržų rajono Socialinių paslaugų centras jau šešerius metus vykdo Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektą „NEĮGALIŲJŲ SVEIKATINGUMO STIPRINIMAS DIENOS CENTRE“. 2015 m. mūsų Centras iš programos gavo 100 eurų projekte numatytai veiklai įgyvendinti. Šios programos tikslas – stiprinti neįgalių asmenų socializaciją ugdant sveiką gyvenseną ir skatinti sportinį užimtumą.
Pasaulinė sveikatos organizacija rekomenduoja, kad suaugę žmonės turi būti fiziškai aktyvūs bent 30 min. per dieną didesnę dalį savaitės dienų arba geriausiai – kasdien. Šiuo metu Centre 40 proc. dienos socialinės globos institucijoje paslaugos gavėjų yra su sunkia negalia, didžioji dalis – turintys komunikacinių, sensorinių, judėjimo sutrikimų, todėl neturi galimybių ir įgūdžių savarankiškai užsiimti sportine veikla. Džiaugiamės, jog įtraukti savanoriai – „Saulės“ gimnazijos Pilietinės iniciatyvos klubo gimnazistai, Kratiškių pagrindinė mokykla ir bendruomenės nariai, Vabalninko bendruomenė ir „Sėlos“ muziejaus filialo darbuotojai, kitų bendradarbiaujančių organizacijų nariai prisideda prie neįgaliųjų Centro lankytojų socialinės atskirties mažinimo ir įgalinimo.
Siekdami įgyvendinti projekte numatytus tikslus ir išsikeltus uždavinius, stengiamės vykdyti tokią veiklą, kuri labiausiai atitiktų Centro lankytojų poreikius ir galimybes.
Grūdinimas turi įtakos mūsų gyvenimo kokybei. Teigiamos emocijos taip pat skatina mūsų organizmo vystymąsi ir stiprina imunitetą.
Projekto lėšas nutarėme panaudoti suorganizuodami dvi keliones į Jūrmalą prie jūros. Nes ne visi Centro lankytojai turi galimybę išvykti taip toli ir pasidžiaugti jūra.Visą dieną mėgavomės grynu oru ir saulės voniomis, žaidėme su kamuoliu, maudėmės sūrioje jūroje, o kas nesimaudė – turėjo galimybę pamasažuoti kojas šiltu ir švelniai biriu smėliu, lipdyti smėlio pilis, pačiupinėti vandens nuglūdintus akmenukus. Grynas jodu prisotintas oras grūdino ir stiprino organizmą, ošiančios jūros garsai nuteikė raminančiai, o besiliejančios teigiamos emocijos prisidėjo prie psichoemocinės būklės gerinimo, ypač pirmą kartą išvykusiems prie jūros.
Centro darbuotojos džiaugėsi, jog šiemet jūroje jei nesimaudė, tai bent braidžiojo visi jaunuoliai.
O mums tai – didelis pasiekimas.

Sigita Simonavičienė
Vyresnioji socialinė darbuotoja
2015 m. rugsėjo 2 d.
VYKDOMAS PROJEKTAS
„INTEGRALIOS SLAUGOS IR SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ PLĖTRA BIRŽŲ RAJONE“


Integralios slaugos ir socialinės globos paslaugų plėtra Biržų rajone   Teikiamos paslaugos

Biržų rajono socialinių paslaugų centre lankėsi rajono vadovai: Biržų rajono merė Irutė Varzienė, Biržų rajono savivaldybės administracijos direktorius Vytautas Džėja, Kanceliarijos skyriaus vyriausiasis specialistas Dalius Mikelionis.
Svečiai susipažino su socialines paslaugas neįgaliųjų namuose teikiančiais mobilių komandų darbuotojais ir apžiūrėjo ką tik iš projekto „Integralios slaugos ir socialinės globos paslaugų plėtra Biržų rajone“ įsigytus du naujus lengvuosius automobilius „Citroen Berlingo“. Po Naujųjų Metų tikimasi įsigyti dar du automobilius. Automobiliai nuolat reikalingi vykstant pas pacientus. Mobiliosios komandos kartu vežasi už projekto lėšas įsigytas slaugai namuose reikalingas higienos, tvarsliavos, pragulų profilaktikos, neįgaliųjų pagalbai skirtas techninės pagalbos priemones (mobiliuosius keltuvus, mobiliąsias vonias, slankiąsias paklodes ir kt.).
Komandos, teikdamos integralios slaugos ir socialinės globos paslaugas, nuolat važinėja pas pacientus į namus. Taip pat konsultuojami sunkią negalią turinčių asmenų artimieji, kurie juos prižiūri. Dalis neįgaliuosius prižiūrinčių biržiečių galės vėl grįžti į darbą, nes jų slaugos ir priežiūros naštą perima mobiliosios komandos, kurios bendradarbiauja su seniūnijų socialiniais darbuotojais ir medikais.
Pagal projektą Biržų SPC įdarbino 14 žmonių (3 slaugytojos, 10 slaugytojų padėjėjų, 1 kineziterapeutas - masažistas). Iš viso bus įdarbintas 21 slaugos specialistas. VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centras birželio mėnesį pasirašė sutartį su Panevėžio teritorinės darbo biržos Biržų skyriumi dėl 2 mėnesių trukmės slaugytojų padėjėjų kursų. 10 darbo ieškančių asmenų iki 29 metų amžiaus įgijo slaugytojo padėjėjo kvalifikaciją ir yra įdarbinti projekte. Projektas prisidėjo ir dar prisidės prie bedarbystės mažinimo mūsų rajone.

2013 m. lapkričio 28 d.

Prasidėjo projekto „Integralios slaugos ir socialinės globos paslaugų plėtra Biržų rajone“ veiklų įgyvendinimas. Socialinių paslaugų centre 2013 m. liepos 26-31 dienomis vyko mokymai „Gerontologijos įvadas“. Mokymuose dalyvavo socialinio darbuotojo padėjėjai, slaugytojo padėjėjai, savanoriai (28 asmenys). Mokymus vedė UAB „Evs Group“ mokymo centras, lektorė Audronė Gaigalienė.

2013 m. liepos 30 d.

Viešoji įstaiga Biržų rajono socialinių paslaugų centras, remdamasi 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.1-SADM-14-V priemonės „Darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimas: integralios pagalbos plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, pateikė paraišką skirti Europos Sąjungos fondų lėšų projektui „Integralios slaugos ir socialinės globos paslaugų plėtra Biržų rajone“ įgyvendinti.
Atsižvelgiant į tai, kad pateikta paraiška sėkmingai perėjo vertinimo ir atrankos etapus ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija priėmė sprendimą suteikti finansavimą.
2013 m. gegužės 15 d. VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centras pasirašė sutartį su LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei Europos socialinio fondo agentūra.
Projektas Nr. VP1-1.1-SADM-14-V-01-015 „Integralios slaugos ir socialinės globos paslaugų plėtra Biržų rajone“.

2013 m. gegužės 16 d.

Viešoji įstaiga Biržų rajono socialinių paslaugų centras. Rotušės g. 16A, LT-41137 Biržai
Telefonai: (8 450) 31 477, (8 450) 32 962. Faksas (8 450) 32 962. El. paštas: birzai.socpaslaugos@gmail.com
Duomenys apie įstaigą kaupiami Juridinių asmenų registre. Kodas 300095268