NAUJIENOS
APIE MUS
PASLAUGOS
FINANSINĖS ATASKAITOS
PROJEKTAI
RENGINIAI
VIEŠIEJI PIRKIMAI
FOTOGALERIJA
NUORODOS

NAUJIENOS

FLORISTIKOS PAMOKA BIRŽŲ TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYMO CENTRE
Biržų technologijos ir verslo mokymo centras 2019 m. balandžio 15 – 19 dienomis organizavo atvirų durų savaitę, kurioje dalyvauti gavome kvietimą ir mes – jaunuolių užimtumo grupių lankytojai.
Balandžio 17 dienos rytą išsiruošėme į BTVMC. Profesinio mokymo centre mus pasitiko į renginį pakvietusi etikos mokytoja Laimutė Šležienė ir nuvedė į biblioteką, kur jaunuolių laukė bibliotekos vadovė ir floristikos mokytoja Audronė Čepienė. Mokytoja maloniai priėmė ir palydėjo prie darbui paruošto stalo. Užimtumo grupių jaunuoliai turėjo galimybe dalyvauti patirties įgūdžių pamokoje ir pasigaminti nuostabius floristinius darbelius. Jaunuoliai labai stropiai ir su didele meile pasigamino kompozicijas artėjančioms Velykoms. Kiekvienas kruopščiai ir atsakingai kaišiojo žoleles, sodino gėlytes, dėliojo kiaušinukus ir patupdė švelnutį viščiuką į krepšelius.


Pasibaigus pamokai mokytoja supažindino su BTVMC veikla, parodė kabinetus, kuriuose mokosi profesijos jaunimas. Apžiūrėjome bufetą, kuriame mokosi būsimi pardavėjai ir barmenai, virtuvę, kurioje mokosi įvairių gaminimo subtilybių būsimi virėjai, mechanines dirbtuves, kur mašinų remonto darbų mokosi būsimi automobilių mechanikai. Renginys baigėsi bendryste prie vaišių stalo. Mus vaišino pačių gamybos kibinais ir sultiniu.
Grįžome pilni įspūdžių ir nešini savo pasigamintais darbeliai. Esame labai dėkingi BTVMC darbuotojams už prasmingą ir geranorišką bendradarbiavimą.

Socialinė darbuotoja Rita Kuginienė
2019 m. balandžio 18 d.


2016 m. gegužės 16 d. pasirašyta projekto „Integralios slaugos ir socialinės globos paslaugų plėtra Biržų rajone“ sutartis Nr. 08.4.1-ESFA-V-418-02-0001.
Projekto tikslas – suteikti integralią pagalbą (socialinę globą ir slaugą) neįgaliems ir senyvo amžiaus asmenims bei konsultacinę pagalbą jų šeimų nariams. Projektą „Integralios slaugos ir socialinės globos paslaugų plėtra Biržų rajone“ VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centras vykdys be partnerių. Bus suburtos keturios mobilios darbuotojų komandos, aprūpintos darbui reikalingomis priemonėmis.
Tai projekto II etapas, kuris tęsis iki 2020 m. vasario 15 d. ir finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.
Slaugos paslaugoms teikti įsteigti 2 slaugytojų etatai, 4,5 etato slaugytojo padėjėjų ir 0,5 etato kineziterapeuto – masažuotojas. Keturių mobilių komandų darbą kuruoja 2 projekto koordinatorės. Komandos suteiks galimybę padėti šeimos nariams, prižiūrintiems neįgalius artimuosius, derinti darbo ir šeimos įsipareigojimus. Numatoma, kad kiekvienos komandos sudėtyje dirbs slaugytojai, slaugytojų padėjėjai, masažuotojas – kineziterapeutas (darbo užmokestis finansuojamas projekto lėšomis), taip pat – lankomosios priežiūros specialistai.
Renginių metu bus skleidžiama informacija apie paslaugas, skatinami bendruomenės nariai padėti vieni kitiems ir suteikti informaciją apie asmenis, kuriems reikalinga pagalba. Renginius praves projekto integralios pagalbos teikimo organizatoriai. Šie renginiai bus finansuojami iš projekto vykdymo išlaidų.
Laukiamas projekto rezultatas – pakelta darbuotojų kvalifikacija (25 asmenys), paskatintas bendruomenės įsitraukimas į neformalios pagalbos procesą (40 asmenų), suteiktos kompleksinės dienos socialinės globos paslaugos (60 gavėjų), patenkinti gyvybiškai svarbūs neįgalių ir senyvo amžiaus asmenų poreikiai, užtikrintas šeimos narių konsultavimas jiems rūpimais klausimais (40 asmenų).

GLOBOS CENTRAS
2018 m. kovo 29 d. Biržų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-37, Viešajai įstaigai Biržų rajono socialinių paslaugų centrui skirta vykdyti globos centro funkcijas.
Globos centro tikslas – skatinti globą (rūpybą) šeimose, įvaikinimą tais atvejais, kai vaikas negali augti savo biologinių tėvų šeimoje bei teikti konsultacinę, psichosocialinę pagalbą budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams), globėjams giminaičiams, šeimynų dalyviams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti.

ATVEJO VADYBA
Viešosios įstaigos Biržų rajono socialinių paslaugų centro Globos centre yra teikiamos paslaugos socialinius sunkumus patiriančioms šeimoms taikant pagalbos vaikui ir šeimai metodą, kuris įteisintas Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu ir vadinamas atvejo vadyba.

BIRŽŲ BENDRUOMENINIAI ŠEIMOS NAMAI
KOMPLEKSINĖS PASLAUGOS ŠEIMAI

Globos centro patalpose yra įsikūrę „Biržų bendruomeniniai šeimos namai“, kurių koordinatorė Martyna Šlyžienė koordinuoja nemokamas kompleksines paslaugas šeimai. Šio projekto tikslas – sudaryti palankias sąlygas Biržų rajono savivaldybės šeimoms gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas bei užtikrinti paslaugų prieinamumą, siekiant įgalinti šeimą spręsti krizes ir vykdyti įsipareigojimus. Projekto tikslinė grupė – šeima, partneriai Lietuvos vaikų dienos centrų asociacija, VšĮ „Pagalbos centras“, Labdaros ir paramos fondas „Vilties šviesa“, VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centras.
Kompleksiškai teikiamų paslaugų Biržų rajono savivaldybės šeimoms organizavimas, koordinavimas, informavimas organizuojamas užtikrinant „vieno langelio“ principą.

Daugiau informacijos...


VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS BIRŽŲ RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO GLOBOS CENTRO DARBUOTOJOS


ANKETA APIE KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYTOJUS/ATSAKINGUS ASMENIS


Viešosios įstaigos Biržų rajono socialinių paslaugų centro Darbo tarybos rinkimai

2018 m. vasario 8 d. įvyko rinkimai į Darbo tarybą. Rinkimuose dalyvavo 67 darbuotojai.
Į Darbo tarybą išrinkta:
1. Januševičienė Grita,
2. Čepokienė Angelė,
3. Grundelienė Regina,
4. Narkuvienė Gaiva,
5. Tamošiūnienė Vaida.

VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centro Darbo tarybos rinkimų komisijos balsų skaičiavimo protokolas


2017 m. gruodžio 13 d. įvyko pirmas Darbo tarybos rinkimų komisijos susirinkimas. 2017 m. gruodžio 4 d. Direktoriaus įsakymu Nr. 720 ir 2017 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 742 sudaryta rinkimų komisija, susidedanti iš VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centro darbuotojų:
1. Vida Misiūnienė – techninės pagalbos specialistė,
2. Jolita Zastarskienė – socialinio darbuotojo padėjėja,
3. Rita Kuginienė – socialinė darbuotoja darbui su neįgaliaisiais.
Rinkimų komisija nutarė Darbo tarybos rinkimus paskelbti 2018 m. vasario mėn. 8 d. Rinkimai įvyks Biržų rajono socialinių paslaugų centre 103 kab., adresu Rotušės g. 16A, Biržai. Rinkimų pradžia 8.00, pabaiga 17.00.
2018 m. sausio mėn. 11 d. įvyko antrasis Rinkimų komisijos susirinkimas. Nutarta kandidatus į Darbo tarybą registruoti iki 2018 m. sausio mėn. 25 d.
Dėl informacijos ir kandidatų registracijos prašome kreiptis į Biržų rajono socialinių paslaugų centro 102 kab.
2018 m. sausio 26 d. bus sudarytas galutinis siūlomų kandidatų į Darbo tarybą sąrašas.

2018 m. sausio 11 d.


Tradiciškai gruodis tarsi šventinis mėnuo, kada laukiam dovanų ar netikėtumų. Šiais metais Kalėdų laukimas nudžiugino netikėta, bet labai reikalinga dovana: „UAB Aukštaitijos būstas“ ir „UAB Biržų butų ūkis“ padovanojo mūsų Dienos centro lankytojams tvirtas metalines sūpynes. Džiaugiamės, jog Kalėdinė dvasia neaplenkia kasdieniais darbais užsiėmusių žmonių, besistengiančių, kad kuo daugiau neįgaliųjų galėtų džiaugtis ir prasmingiau leisti laiką.
Dėkingas VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centro kolektyvas.
2017 m. gruodžio mėn.

Gegužės 15 dieną minima tarptautinė šeimos diena. Popiežiaus Pranciškaus žodžiais tariant, šeima reiškia aukojimąsi, atleidimą, kantrybę, savitarpio pagalbą, pagarbą. Kaip pagerėtų šeimų gyvenimas, jei kiekvieną dieną būtų vartojami trys paprasti žodžiai: „prašau“, „ačiū“, „atsiprašau“.


Centro lankytojai tradiciškai šią dieną savo tėvelius ir artimuosius kviečia paminėti kartu. 2017 m. gegužės 18 d. Biržų kultūros centre įvyko renginys, skirtas šiai dienai. Įvyko spektakliuko „Laukimas“ premjera. Šį spektakliuką taip pat rodysime neįgaliųjų teatrų festivalyje „Širdys vilčiai plaka“ gegužės 24 d. Panevėžyje.
Šį rudenį ruošiamės vykti į Lenkijoje vyksiantį tarptautinį festivalį.

2016 m. gruodžio pradžia vėl džiugina savo staigmenomis. Tiesa, šios staigmenos jau ilgus metus iš eilės yra laukiamiausios mūsų Centre.


Centro lankytojus – Dienos socialinės globos institucijoje paslaugų gavėjus aplankė Kalėdų Senelis iš Suomijos. Jį tradiciškai lydėjo mūsų viešnia Libby Myers (JAV NVO „Gifts of grace ministry“) ir Regina Židonienė iš VšĮ „Pagalbos centras“.
Parodėme trumpą meninę programėlę, padovanojome jaunuolių rankomis lipdytas žvakides, linkėdami, jog šios skleistų šviesą ir šilumą ištisus metus.

2016 m. gruodžio 14 d. gauta siunta iš Suomių paramos - labdaros organizacijos „Star of Hope“. Atvežta 6200 kg labdaros: dėvėtų drabužių, baldų, kalėdinių dovanų. Visa siunta bus išdalinta seniūnijų nepasiturintiems žmonėms.

2016 m. rugsėjo mėn. 29 d. Biržų rajono Socialinių paslaugų centre Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija suorganizavo seminarą (apskrito stalo diskusiją) „Psichikos sveikatos priežiūra bendruomenėje: iššūkiai, problemos, bendradarbiavimo perspektyvos“. Seminaro tikslas – gerosios patirties sklaida, intervencinių programų ir priemonių pristatymas, bendruomeninių paslaugų plėtra siekiant glaudaus bendradarbiavimo su vietos savivalda ir socialiniais partneriais. Seminaro programa modeliuojama atsižvelgiant į PSO (Pasaulinės sveikatos organizacijos) penkis pagrindinius modernios bendruomeninės psichikos sveikatos priežiūros elementus (medikamentinis gydymas, psichosocialinė reabilitacija, psichoterapija, apsaugotas būstas, profesinė reabilitacija bei užimtumas).


Bendrija, įgyvendindama tęstinę Nacionalinę neįgaliųjų socialinės integracijos 2013 – 2019 m. programą, siekia informacijos prieinamumo ir ekspertinės patirties sklaidos atskirose Lietuvos savivaldybėse, todėl šį seminarą suorganizavo ir mūsų savivaldybėje, pakviečiant psichikos sveikatos specialistus, savivaldybės atsakingus darbuotojus, seniūnijų socialinius darbuotojus, lankomosios priežiūros specialistus, kuriems aktuali ši informacija.
Seminare naujoves pristatė bendrijos vadovas Vaidotas Nikžentaitis, apie turimas patirtis ir sunkumus dalinosi VšĮ Pagalbos ir informacijos šeimai tarnybos direktorė Algė Nariūnienė, krizinių situacijų valdymą ir savižudybių prevencijos temą pristatė Utenos rajono psichikos sveikatos centro psichologė Alma Želvienė.
Prie kavos puodelio diskutavome aktualiomis temomis.

2016 m. balandžio 12 d. Asmens apgyvendinimo Biržų miesto savarankiško gyvenimo namuose ir mokėjimo už suteiktas paslaugas tvarkos aprašas.
Biržų miesto savarankiško gyvenimo namų tel. nr.: 8 646 03009.

2016 m. vasario 11 d. Kad būtų patogesnis ir patikimesnis ryšys elektroniniu paštu, pakeistas VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centro el. pašto adresas.
Prašome mums rašyti adresu birzai.socpaslaugos@gmail.com (vietoje birzai.socpaslaugos@nkm.lt).
Atsiprašome už nepatogumus.

2015 m. rugpjūčio 10 d. VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centre pirtis pradės dirbti nuo š. m. rugpjūčio 28 d.

2015 m. kovo 20 d. VšĮ Biržų rajono Socialinių paslaugų centras pakvietė į projekto „Integralios slaugos ir socialinės globos paslaugų plėtra Biržų rajone“ organizuojamą renginį, skirtą neformaliai pagalbai (teikiamai kaimynų, savanorių) skatinti.
Mobilių komandų darbuotojai – slaugytojos, slaugytojų padėjėjos, projektą administruojančios socialinės darbuotojos informavo apie projekto eigą, aptarė su kokiais sunkumais ar iškylančiais klausimais dažniausiai susiduria, savanoriai pasidalino gerąja patirtimi. Seniūnijų socialinės darbuotojos pateikė informaciją apie seniūnijos gyventojus ir jų poreikius.
Kavos pertraukėlės metu darbuotojos konsultavo su projektu susijusiais rūpimais klausimais.

2014 m. gruodžio 11 d. Socialinių paslaugų centro Dienos socialinės globos grupių neįgalieji dalyvavo renginyje „Mes kilsim ir skrisim“, kuris vyko Papilyje ir buvo skirtas Tarptautinei neįgaliųjų žmonių dienai paminėti. Renginį organizavo Papilio seniūnijos socialinio darbo organizatorė Rita Valbasienė.
Dienos socialinės globos grupių neįgalieji kartu su grupėse dirbančiais socialiniais darbuotojais bei jų padėjėjais parodė nuotaikingą programą apie žveją. Ši programa visiems pakėlė šventinę nuotaiką ir dovanojo geras emocijas. Po renginio visi dėkojo vieni kitiems ir buvo vaišinami šventinėmis vaišėmis.


2014 m. gruodžio 3 d. neįgalieji šventė Tarptautinę neįgaliųjų žmonių dieną. Vyko įvairūs renginiai, skirti šiai dienai paminėti. VŠĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centro Dienos socialinės globos grupių lankytojai dalyvavo Biržų kultūros centre, kur parodė savo programėlę. Po renginio Centre lankėsi Kupiškio socialinės globos namų neįgalieji, juos lydintys darbuotojai ir globos namų direktorius Dainius Bardauskas. Centre vyko smagi popietė, dainos ir smagūs žaidimai prie vaišių stalo. Popietę vedė centro muzikos vadovė Jūratė Garnelienė, neatsiliko ir kupiškėnai. Dainos ir šokiai tęsėsi iki vakaro. Nuotaikingas renginys pripildė visų širdis gerumo ir vilties laukiant didžiųjų metų švenčių.

2014 m. gruodžio 3 d. Tarptautinės neįgaliųjų žmonių dienos proga VŠĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centro darbuotojoms – vyresniajai socialinei darbuotojai Sigitai Simonavičienei ir muzikos vadovei Jūratei Garnelienei – įteikti Savivaldybės mero padėkos raštai už nuoširdų bei pasiaukojamą darbą ir rūpinimąsi neįgaliais žmonėmis bei jų ugdymą.

2014 m. lapkričio 21 d. VŠĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centre vyko tarpinstitucinis renginys – diskusija „Laikinojo atokvėpio tarnybos kūrimo inicijavimas. Ar mes pasiruošę?“
Renginyje dalyvavo „Vilties“ bendrijos projekto „Laikinojo atokvėpio tarnyba – pagalba yra nevaržoma laisvė sutrikusio intelekto asmenų šeimoms“ koordinatorė Jurgita Solodskienė, projekto vadovė Vilma Šlimaitė bei teisininkas Aidas Makštutis. Svečiai iš Vilniaus pasidžiaugė jog Biržuose veikia jaukus, namus neįgaliesiems primenantis Socialinių paslaugų centras, nes „Vilties“ bendrija Centre lankosi jau antrą kartą. Pažiūrėję neįgaliųjų programėlę, svečiai pristatė projektą. Vyko diskusijos apie galimybę įsteigti Atokvėpio paslaugą Biržuose.
Renginyje taip pat dalyvavo socialinės paramos skyriaus vedėja Eugenija Prokopovičienė ir kiti specialistai, kurie rūpinasi neįgaliųjų reikalais. Dalyvavo ir Biržų „Vilties“ bendrijos atstovė – gydytoja Vitalija Jukonienė.
Svečiai pristatė Islandijos patirtį teikiant Atokvėpio paslaugas.

2014 m. rugpjūčio 29 d. VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centras (Rotušės g. 16A, Biržai) organizavo renginį, skirtą kaimynų, savanorių pagalbai skatinti. Kartais jų pagalba būna labai reikalinga, ypatingais atvejais netgi artimiausia, greičiausiai pasiekiama. Renginio metu supažindinsime su teikiamomis paslaugomis, konsultuos slaugos specialistai.

2014 m. rugpjūčio 4 d. UAB „Eurointegracijos projektai“ atliko tyrimą VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centre, kuriuo įvertins Integralios pagalbos plėtros programos veiksmingumą ir pritaikomumą bei numatys ilgalaikės priežiūros socialinės pagalbos sistemos plėtros kryptis. Buvo organizuoti susitikimai su vykdomo projekto „Integralios slaugos ir socialinės globos paslaugų plėtra Biržų rajone“ koordinatoriais, darbuotojais bei paslaugų gavėjais.

2014 m. liepos 31 d. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centrui išdavė dvi licencijas: „Institucinė socialinė globa (dienos) suaugusiems asmenims su negalia“ bei „Socialinė globa suaugusiems asmenims su negalia ar senyvo amžiaus asmenims namuose“.


2014 m. liepos 29-31 d. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centre organizavo mokymus pagal projektą „Socialinių paslaugų įstaigų darbuotojų kompetencijų ugdymas“ (Projekto Nr.VP1-1.1-SADM-13-V-01-001).
Iš anksto užsiregistravę socialiniai darbuotojai ir socialinių darbuotojų padėjėjai dalyvavo ir tobulino žinias mokymuose „Psichologinių žinių gilinimas socialiniame darbe, dirbant su senyvo amžiaus asmenimis ir jų šeimomis (SP2)“. Mokymus vedė lektorės Jūratė Matikovienė ir dr. Polina Šedienė.
Mokymų dalyviai pagilino teorines ir praktines žinias apie asmenų psichosocialinės raidos ypatumus senyvo žmogaus amžiaus psichologijos, bendravimo dėsningumus, senatvės amžiaus tarpsnio ypatybes bei tipiškus sunkumus, atsirandančius dėl darbo praradimo, fizinių apribojimų, socializacijos trukdžių, pasikeitusių santykių šeimoje, sumažėjusio fizinio aktyvumo, aktyvios veiklos trūkumo, apie sveikatos pokyčių daromą įtaką jų psichologinei savijautai.
Išklausę mokymus dalyviai gavo pažymėjimus.


2014 m. birželio 13 d. VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centras pasirašė sutartį su Lietuvos sveikatos mokslų universiteto slaugos doktorante Lina Danusevičiene dėl doktorantūros tyrimo tema „Namuose teikiamos integralios pagalbos veiksmingumo įvertinimas nuolatinės specialiosios slaugos poreikį turintiems pacientams“. Liepos 25 d. mokslinį tyrimą atliko Kauno medicinos universiteto dėstytoja doc. dr. Rūta Butkevičienė, kuri koordinuoja socialinio darbo programą. Tyrėja bendravo su projekto „Integralios slaugos ir socialinės globos paslaugų plėtra Biržų rajone“ darbuotojais. Atliekant tyrimą buvo kalbama apie projekto naudą sunkią negalią turintiems asmenims bei jų artimiesiems. Antras tyrimo etapas bus vykdomas su paslaugų gavėjais.

2014 m. gegužės 3 d. Biržų rajono socialinių paslaugų centre įvyko sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis“ susitikimas su vietos bendruomene. Susitikimą pradėjo Socialinių paslaugų centro dienos socialinės globos grupių neįgalieji. Jie kartu su savo socialiniais darbuotojais ir socialinių darbuotojų padėjėjais parodė nuotaikingą programą, prisistatė svečiams.
Susitikimą vedė Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos asociacijos vadovė Dana Migeliova, taip pat dalyvavo šios organizacijos projektų vykdytoja Vilma Šlimaitė, teisininkas Aidas Makštutis. Svečiai pristatė naują bendrijos iniciatyvą – Laikinojo atokvėpio tarnybą (LAT), kurioje neįgaliųjų artimieji galėtų gauti reikalingas atokvėpio paslaugas, kai dėl įvairių priežasčių patys negali jais pasirūpnti. Asociacijos vadovė Dana Migeliova pristatė kitų šalių patirtį ir supažindino su galimybėmis steigti LAT Lietuvoje. Vyko diskusijos su Biržų „Vilties“ bendrijos nariais, buvo aptartos vietinės galimybės dėl Atokvėpio paslaugų.

Lietuvos neįgaliųjų forumas drauge su Lietuvos savivaldybių asociacija, Lietuvos žmonių su negalia sąjunga ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerija įgyvendina projektą „Neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų ir valdžios institucijų bendradarbiavimo stiprinimas, tobulinant paslaugų teikimą neįgaliesiems bendruomenėse“.
Asociacija „Lietuvos neįgaliųjų forumas“ 2014 m. gegužės 23 d. organizavo seminarą-diskusiją Biržų rajono socialinių paslaugų centre. Renginį vedė Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėja socialiniais klausimais Audronė Vareikytė, Lietuvos neįgaliųjų forumo projektų vadovė ir šio projekto koordinatorė Klementina Gečaitė, Lietuvos neįgaliųjų forumo prezidentė Dovilė Juodkaitė, Lietuvos žmonių su negalia prezidentė Rasa Kavaliauskaitė. Seminare-diskusijoje dalyvavo merė Irutė Varzienė, Biržų rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vedėja Eugenija Prokopovičienė, socialiniai darbuotojai, neįgaliųjų organizacijų vadovai.


Renginį pradėjo dienos socialinės globos grupių neįgalieji su savo nuotaikinga programa, kuri pakėlė visų nuotaiką ir nuteikė prasmingam darbui.

2014 m. balandžio 30 d. Užsimezgusi draugystė su Biržų „Saulės“ gimnazijos mokiniais Centro lankytojus paskatino pasveikinti Pilietinės iniciatyvos klubo narius su Gimnazisto diena, kurią šiandien, balandžio 30 d., jie švenčia. Jaunuoliai pirmą kartą lankėsi gimnazijoje, pasveikino savo bičiulius pačių darytais moliniais drugeliais, kurie simbolizuoja pavasarį, gamtos atgimimą.


2014 m. balandžio 23 d. VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centre lankėsi Seimo pirmininkė Loreta Graužinienė. Kartu buvo atvykęs ir pirmasis Seimo pirmininkės pavaduotojas Vydas Gedvilas. Seimo pirmininkę lydėjo rajono merė Irutė Varzienė, patarėjas Eivydas Šernas, Savivaldybės tarybos narys Rimantas Bašys.


Centro lankytojai parodė programėlę, pasidžiaugė atvykusiais svečiais. Visus sužavėjo Seimo pirmininkės nuoširdus bendravimas su neįgaliaisiais ir Centro darbuotojais. Aukšto valstybės vadovo vizitas visiems paliko malonių įspūdžių.

2013 m. lapkričio 27 d. Biržų rajono socialinių paslaugų centre lankėsi rajono vadovai: Biržų rajono merė Irutė Varzienė, Biržų rajono savivaldybės administracijos direktorius Vytautas Džėja, Kanceliarijos skyriaus vyriausiasis specialistas Dalius Mikelionis.
Svečiai susipažino su socialines paslaugas neįgaliųjų namuose teikiančiais mobilių komandų darbuotojais ir apžiūrėjo ką tik iš projekto „Integralios slaugos ir socialinės globos paslaugų plėtra Biržų rajone“ įsigytus du naujus lengvuosius automobilius „Citroen Berlingo“. Po Naujųjų Metų tikimasi įsigyti dar du automobilius. Automobiliai nuolat reikalingi vykstant pas pacientus. Mobiliosios komandos kartu vežasi už projekto lėšas įsigytas slaugai namuose reikalingas higienos, tvarsliavos, pragulų profilaktikos, neįgaliųjų pagalbai skirtas techninės pagalbos priemones (mobiliuosius keltuvus, mobiliąsias vonias, slankiąsias paklodes ir kt.).
Komandos, teikdamos integralios slaugos ir socialinės globos paslaugas, nuolat važinėja pas pacientus į namus. Taip pat konsultuojami sunkią negalią turinčių asmenų artimieji, kurie juos prižiūri. Dalis neįgaliuosius prižiūrinčių biržiečių galės vėl grįžti į darbą, nes jų slaugos ir priežiūros naštą perima mobiliosios komandos, kurios bendradarbiauja su seniūnijų socialiniais darbuotojais ir medikais.
Pagal projektą Biržų SPC įdarbino 14 žmonių (3 slaugytojos, 10 slaugytojų padėjėjų, 1 kineziterapeutas – masažistas). Iš viso bus įdarbintas 21 slaugos specialistas. VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centras birželio mėnesį pasirašė sutartį su Panevėžio teritorinės darbo biržos Biržų skyriumi dėl 2 mėnesių trukmės slaugytojų padėjėjų kursų. 10 darbo ieškančių asmenų iki 29 metų amžiaus įgijo slaugytojo padėjėjo kvalifikaciją ir yra įdarbinti projekte. Projektas prisidėjo ir dar prisidės prie bedarbystės mažinimo mūsų rajone.

2013 m. lapkričio 15 d. VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centre lankėsi parlamentaras Liutauras Kazlavickas ir jo padėjėja Juta Ibenskaitė. Seimo narys domėjosi Centro vykdomu projektu „Integralios slaugos ir socialinės globos paslaugų plėtra Biržų rajone“, kuris yra finansuojamas iš Europos Sąjungos fondo. Svečias norėjo išgirsti iš slaugos ir priežiūros darbą dirbančių darbuotojų kaip įgyvendinamas projektas, kokie pasirinkto darbo modelio privalumai ar trūkumai, ar verta nuo kitų metų tokį modelį siūlyti ir įdiegti visuose šalies rajonuose.
Seimo narys domėjosi, kiek rajone yra žmonių, kuriems reikalinga tokia paslauga, kaip vyksta šios paslaugos paskyrimas. Projekto darbuotojai ir administratoriai papasakojo apie projekto eigą, atliktus darbus, problemas.
Svečio nuomone, šio projekto suformuotas paslaugų teikimo būdas yra perspektyvus ir jį reikia pradėti diegti visose savivaldybėse, nelaukiant 2015 metų. L. Kazlavickas mano, kad skurdo ir socialinės atskirties mažinimo programų vykdymas taip pat turėtų prasidėti kitais metais ir remtųsi sėkmingomis patirtimis, panašiomis į Biržų SPC vykdomą projektą.


2013 m. liepos 19 d. Valstybinė akreditavimo tarnyba sveikatos priežiūros veiklai prie Sveikatos apsaugos ministerijos VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centrui išdavė įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją teikti slaugos paslaugas:
1. Bendrosios praktikos slaugos,
2. Bendruomenės slaugos.

2013 m. kovo 26-28 dienomis VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centre vyko nemokamas seminaras „Žmonių su negalia integracija naudojant universalaus dizaino principus“. Seminare dalyvavo 20 žmonių – savivaldybės administracijos darbuotojai, socialinių įstaigų vadovai, socialinio darbo organizatoriai.

2013 m. kovo 12-15 dienomis VšĮ Socialinių paslaugų centre vyko mokymai „Žmonių su negalia poreikiai ir integracijos galimybės“. Šie mokymai vykdomi pagal Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos 2007-2013 m. projektą „Mano socialinė atsakomybė“. Keturias dienas vykusiuose mokymuose dalyvavo centro ir seniūnijų socialinės darbuotojos, lankomosios priežiūros ir užimtumo specialistės. Mokymus vedė lektorė Aušra Benikienė, turinti 14 metų praktinio darbo patirtį dirbant su klientais. Todėl mokymų dalyvėms teko ne tik klausytis, bet ir pačioms aktyviai dalyvauti įvairiose praktikose. Tai puiki galimybė pažvelgti į neįgalaus asmens poreikių tenkinimo galimybes įvairiose situacijose. Juk ne veltui yra sakoma: kitą suprasi tik tuomet, kai pabūsi jo kailyje. Mokymai praėjo įdomiai, turiningai ir prasmingai.


2013 m. vasario 22 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė lankėsi VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centre. Dienos užimtumo lankytojai parodė muzikinę programėlę.
Ministrė domėjosi įstaigos veikla, bendravo su darbuotojais, išklausė pasakojimų apie problemas. Visus maloniai nuteikė ministrės pasakyti žodžiai „ačiū Jums, kad esate“.


2013 m. vasario 12 d. VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centre lankėsi Europos parlamento narė Vilija Blinkevičiūtė, Biržų rajono savivaldybės garbės pilietis Aleksandras Zeltinis su žmona. Svečiai domėjosi įstaigos veikla. Centro dienos užimtumo lankytojai parodė Užgavėnių programą.


2013 m. vasario 4 d.  Socialinių paslaugų centre veikia miesto viešoji pirtis. Savaitgaly pirtyje apsilankė 51 lankytojas. Žmonės pirtimi patenkinti, nusiskundimų nėra, tik pageidavimai, kuriuos bus stengiamasi patenkinti. Yra nuomonių dėl pirties darbo laiko pakeitimo. Siūloma, kad pirtis pradėtų veikti anksčiau, t. y. nuo 10 val. ir darbą baigtų 19 val.

2013 m. sausio 18 d. VšĮ Biržų rajono socialiniame paslaugų centre atidaryta nauja pirtis.
Penktadieniais maudosi moterys, šeštadieniais – vyrai.
Pirties paslaugos kainos:
1. už vieną apsilankymą, kurio trukmė ne ilgesnė kaip 1,5 val.:
1.1. suaugusiems – 12 Lt;
1.2. asmenims su negalia, pagyvenusiems asmenims – 10 Lt;
1.3. vaikams iki 16 metų – 6 Lt;
2. už 1 mėnesio (4 kartai po 1,5 val.) abonementą:
2.1. suaugusiems – 40 Lt;
2.2. asmenims su negalia, pagyvenusiems asmenims – 33 Lt;
2.3. vaikams iki 16 metų – 20 Lt;
3. asmenų grupei – 100 Lt1,5 val.

2012 m. rugpjūčio 24 d. pasirašyta sutartis dėl statybos darbų – garažo, esančio Rotušės g. 16A, rekonstravimo į pirtį. Sutartį pasirašė Socialinių paslaugų centro direktorė Aldona Šaknienė ir statybos darbus vykdysiančios įmonės direktorius Dainius Širmelis.
Pasirašant sutartį dalyvavo Biržų rajono savivaldybės merė Irutė Varzienė, Savivaldybės administracijos direktorius Vytautas Džėja, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos viceministras Dalius Bitaitis.

2012 m. birželio 11-15 dienomis Lenkijoje, Tčevo mieste, vyko Tarptautinis specialiųjų poreikių asmenų teatrų festivalis. Festivalį globoja UNICEF organizacija, Lenkijos Respublikos švietimo ir kultūros ministerija, Pamario vaivadijos, Tčevo apskrities bei Tčevo miesto administracijos.
Į šį festivalį iš įvairių šalių kviečiami žmonės, turintys sunkią negalią.
Šių metų festivalyje dalyvavo 32 kolektyvai iš Lietuvos, Lenkijos, Pietų Afrikos Respublikos, Ukrainos, Ispanijos, Rusijos.
Iš Biržų Tčevo festivalyje dalyvavo Socialinių paslaugų centro Dienos globos grupės neįgalieji. Biržiečiai, kaip ir visi festivalio dalyviai, gyveno neįgaliesiems pritaikytoje poilsio bazėje prie Golunės ežero, ruošė savo pasirodymus, mokėsi šokti, apžiūrėjo Malburgo pilį.
Neįgaliuosius lydėjo vyresnioji socialinė darbuotoja Sigita Simonavičienė ir meno vadovė Vaiva Četkauskienė.
Daugiau apie kelionę.


Viešoji įstaiga Biržų rajono socialinių paslaugų centras. Rotušės g. 16A, LT-41137 Biržai
Telefonai: (8 450) 31 477, (8 450) 32 962. Faksas (8 450) 32 962. El. paštas: birzai.socpaslaugos@gmail.com
Duomenys apie įstaigą kaupiami Juridinių asmenų registre. Kodas 300095268