NAUJIENOS
APIE MUS
PASLAUGOS
FINANSINĖS ATASKAITOS
PROJEKTAI
RENGINIAI
VIEŠIEJI PIRKIMAI
FOTOGALERIJA
NUORODOS

APIE MUS

Viešoji įstaiga Biržų rajono socialinių paslaugų centras yra Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo nustatyta tvarka įsteigtas pelno nesiekiantis civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – teikti socialines paslaugas dėl amžiaus, neįgalumo, ligos, socialinių problemų iš dalies ar visiškai netekusiems (neturintiems) savarankiškumo ir negalintiems pasirūpinti savimi bei savo šeima.

2004 m. gruodžio 30 d. Biržų rajono savivaldybės Tarybos sprendimu Nr. 323 nuspręsta įsteigti viešąją įstaigą Biržų rajono socialinių paslaugų centras. Įstaiga buvo įregistruota 2005 m. kovo 10 d.

2008 m. kovo 13 d. atlikta pastato rekonstrukcija, įsigyti baldai bei įranga iš ES struktūrinių fondų ir LR vyriausybės, Biržų rajono savivaldybės administracijos lėšų už 2 653 623 litus.

VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centro veiklos funkcijos:

– socialinių paslaugų Biržų rajone įvairovės didinimas ir plėtra,
– žmonių su negalia įgūdžių ugdymas,
– informavimo ir konsultavimo paslaugų teikimas,
– psichologinės reabilitacijos plėtra per užimtumą, meno, muzikos, judesio, šviesos terapiją,
– neįgaliųjų saviraiškos, kūrybiškumo, bendradarbiavimo skatinimas,
– mokymas gyventi su savo liga ir jos pasekmėmis,
– galimybių užsiimti veikla pagal kiekvieno poreikius užtikrinimas,
– pagalbos namuose teikimas,
– specialaus transporto paslaugų teikimas,
– neįgaliųjų techninės pagalbos priemonėmis aprūpinimas,
– intensyvios krizių įveikimo pagalbos teikimas,
– bendradarbiavimas su nevyriausybinėmis organizacijomis.

Viešosios įstaigos Biržų rajono socialinių paslaugų centro įstatai.
Viešosios įstaigos Biržų rajono socialinių paslaugų centro 2018 m. veiklos planas.
Viešosios įstaigos Biržų rajono socialinių paslaugų centro 2017 m. veiklos planas.
Viešosios įstaigos Biržų rajono socialinių paslaugų centro 2016 m. strateginis veiklos planas.
Viešosios įstaigos Biržų rajono socialinių paslaugų centro 2015 m. strateginis veiklos planas.
Viešosios įstaigos Biržų rajono socialinių paslaugų centro 2014 m. strateginis veiklos planas.
Viešosios įstaigos Biržų rajono socialinių paslaugų centro 2013 m. veiklos planas.

Viešosios įstaigos Biržų rajono socialinių paslaugų centro 2017 metų veiklos ataskaita.
Viešosios įstaigos Biržų rajono socialinių paslaugų centro 2016 metų veiklos ataskaita.
Viešosios įstaigos Biržų rajono socialinių paslaugų centro 2015 metų veiklos ataskaita.
Viešosios įstaigos Biržų rajono socialinių paslaugų centro 2014 metų veiklos ataskaita.
Viešosios įstaigos Biržų rajono socialinių paslaugų centro 2013 metų veiklos ataskaita.
Viešosios įstaigos Biržų rajono socialinių paslaugų centro 2011 metų veiklos ataskaita.


VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS BIRŽŲ RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO GLOBOS CENTRO DARBUOTOJOS


.......................................................................................................................................................

Skirkite 2% paramą VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centrui

Pagal Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatymą Jūs galite paremti mūsų įstaigos veiklą.
Maloniai kviečiame 2 % Jūsų jau sumokėto gyventojų pajamų mokesčio (GMP) skirti Centrui.
Prašymą (Forma FR0512) gyventojas turi pateikti nuo sausio 1 d. iki. gegužės 1 d. teritorinei Valstybinei mokesčių inspekcijai.

Formos pildymui reikalinga programa ABBYY eFormFiller 2.5, kurią galima atsisiųsti iš Lietuvos statistikos departameno svetainės.

Valstybinė mokesčių inspekcija panaikino galimybę atsisiųsti programinę priemonę ABBYY eFormFiller dėl šios priemonės diegimo ir veikimo galimų klaidų bei deklaracijų užpildymo mokesčių mokėtojų kompiuteriuose ribojimų.
VMI rekomenduoja mokesčių deklaracijas užpildyti tiesiogiai EDS portale, nebenaudoti anksčiau atsisiųstos ir kompiuteriuose turimos ABBYY eFormFiller programinės priemonės.

Atsispausdinkite FR0512 formą. Formoje didžiosiomis raidėmis įrašykite savo:
– 1 laukelis – asmens kodas;
– 2 laukelis – telefonas;
– 3V laukelis – vardas;
– 3P laukelis – pavardė;
– 4 laukelis – adresas;
– 5 laukelis – mokestinis laikotarpis;
– E1 laukelis – pasirinkite skaičių „2“- mokesčio dalis skiriama vienetui, turinčiam teisę gauti paramą;
– E2 laukelis – gavėjo identifikacinis numeris (įstaigos kodas) – 300095268;
– E3 – paramos gavėjo pavadinimas – VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centras;
– E4 laukelis – Mokesčio dalies dydis procentais (1% jei skiriama kelioms įstaigoms arba 2%);
– E5 laukelis – nurodomas mokestinis laikotarpis (pvz.: 2012; maksimalus tęstinis laikotarpis yra 5 mokestiniai laikotarpiai (t. y. praėję pastarieji ir 4 ateinantys kalendoriniai metai)).
– Formos apačioje pasirašykite ir parašykite savo vardą bei pavardę.
– Įdėkite formą į paprastą voką ir užklijuokite ir pasirašykite ant voko užklijavimo vietos.
– Užklijuotą voką nuneškite į savo miesto VMI arba siųskite paštu iki gegužės 1 d.

Antras būdas: FR0512 formos pildymas internete (jeigu naudojatės internetine bankininkyste).

– Įeikite į savo internetinį banką ir pasirinkite elektroninį deklaravimą. Tada bankas Jums atidarys Valstybinės mokesčių inspekcijos svetainę.
– Atidarykite ir užpildykite formą FR0512 (02) versiją. Visos instrukcijos išsamiai paaiškintos.

Svarbu žinoti:
– Jeigu pildote metinę pajamų deklaraciją, 2% prašymą reikėtų atiduoti kartu su ja.
– 2% paramą galite padalinti kelioms organizacijoms. Jas reikia nurodyti vienoje prašymo formoje.
– Jeigu Jūsų prašymuose bus klaidų, VMI jums grąžins formą pataisymui ir iki šių metų liepos 1 dienos Jūs dar galėsite užpildyti patikslintą formą.


Dėkojame už Jūsų paramą!


Viešoji įstaiga Biržų rajono socialinių paslaugų centras. Rotušės g. 16A, LT-41137 Biržai
Telefonai: (8 450) 31 477, (8 450) 32 962. Faksas (8 450) 32 962. El. paštas: birzai.socpaslaugos@gmail.com
Duomenys apie įstaigą kaupiami Juridinių asmenų registre. Kodas 300095268